Izaberite jezik

Prijava za registraciju preduzeća
Besplatno preuzmite Obrazac Prijave za registraciju preduzeća

 

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 
Besplatno preuzmite Obrazac IEPDV, Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

 

Obrazac Bilans uspeha
Besplatno preuzmite Obrazac Bilans uspeha

 

Obrazac Bilans stanja Besplatno preuzmite Obrazac Bilans stanja

 

Obrazac Izveštaj o tokovima gotovine
Besplatno preuzmite Obrazac Izveštaj o tokovima gotovine

 

Obrazac Izveštaj o promenama na kapitalu
Besplatno preuzmite Obrazac Izveštaj o promenama na kapitalu

 

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za____ godinu za osiguranike zaposlene
Besplatno preuzmite Obrazac M4

 

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za ____ godinu za osiguranike zaposlene
Besplatno preuzmite Obrazac M4K

 

Prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog staža za ____ godinu za osiguranike zaposlene
Besplatno preuzmite Obrazac M8

 

Prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za ____ godinu za osiguranike zaposlene
Besplatno preuzmite Obrazac M8K

 

Nalog za plaćanje prema inostranstvu - Uputstvo za popunjavanje naloga
Besplatno preuzmite Obrazac 70

 

Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje
Besplatno preuzmite Obrazac M i M-A

 

Obrazac OBMF
Besplatno preuzmite Obrazac OBMF

 

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit preduzeća za period od ______ do______ 20__. godine
Besplatno preuzmite Obrazac PDP

 

Obrazac OB
Besplatno preuzmite Obrazac OB